Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 58

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree , D, Slovenský
denná 20.01.2020 - 20.03.2020 30.03.2020 - 31.03.2020 06.04.2020 - 08.05.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree , D, Anglický
denná do 13.03.2020 30.03.2020 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree , E, Slovenský
externá 20.01.2020 - 20.03.2020 30.03.2020 - 31.03.2020 06.04.2020 - 08.05.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chémia a technológia anorganických materiálov a skla
2. degree , D, Slovenský
denná 30.04.2020 - 11.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , D, Anglický
denná do 04.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 04.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , E, Slovenský
externá do 04.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , E, Anglický
externá do 04.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 04.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 04.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. degree , D, Slovenský
denná do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. degree , E, Anglický
externá do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. degree , E, Slovenský
externá do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálová technológia
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálová technológia
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 18.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 18.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , D, Anglický
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , E, Anglický
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 10.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Textilná technológia a návrhárstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Textilná technológia a návrhárstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 16.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. degree , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. degree , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. degree , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. degree , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. degree , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 22.06.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. degree , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 22.06.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management)
2. degree , D, Anglický
denná 05.02.2020 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. degree , D, Slovenský
denná 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. degree , E, Slovenský
externá 21.11.2019 - 15.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
denná do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
externá do 20.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 10.07.2020 11.07.2020 - 30.09.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 23.09.2019 - 15.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 06.07.2020 - 14.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 10.07.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 23.09.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 06.07.2020 - 14.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. degree , E, Slovenský
externá 06.07.2020 - 14.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 06.07.2020 - 14.08.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 06.07.2020 - 14.08.2020