Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 54

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree , D, Slovenský
denná do 26.02.2021 22.03.2021 - 26.03.2021 do 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree , E, Slovenský
externá do 26.02.2021 22.03.2021 - 26.03.2021 do 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , D, Anglický
denná 04.12.2020 - 30.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 30.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.12.2020 - 30.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. degree , E, Anglický
externá 04.12.2020 - 30.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 21.01.2021 - 17.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 21.01.2021 - 17.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. degree , D, Slovenský
denná 21.01.2021 - 10.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. degree , E, Slovenský
externá 21.01.2021 - 10.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.07.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.07.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , D, Anglický
denná 13.01.2021 - 30.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , D, Slovenský
denná 02.01.2021 - 10.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , E, Anglický
externá 13.01.2021 - 30.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. degree , E, Slovenský
externá 02.01.2021 - 10.06.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. degree , D, Slovenský
denná 01.07.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. degree , E, Slovenský
externá 01.07.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Textilná technológia a návrhárstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.07.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Textilná technológia a návrhárstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.07.2021 - 15.08.2021 16.08.2021 - 18.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. degree , D, Slovenský
denná 23.11.2020 - 31.08.2021 04.05.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. degree , E, Slovenský
externá 23.11.2020 - 31.08.2021 04.05.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. degree , D, Slovenský
denná 07.01.2021 - 31.08.2021 04.05.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. degree , E, Slovenský
externá 07.01.2021 - 31.08.2021 04.05.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. degree , D, Slovenský
denná 07.01.2021 - 16.06.2021 01.07.2021 - 01.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. degree , E, Slovenský
externá 07.01.2021 - 16.06.2021 01.07.2021 - 01.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management)
2. degree , D, Anglický
denná 07.01.2021 - 31.05.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. degree , D, Slovenský
denná 23.11.2020 - 31.08.2021 04.05.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. degree , E, Slovenský
externá 23.11.2020 - 31.08.2021 04.05.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Automobilové inžinierstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 20.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 20.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 30.09.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
denná 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , E, Slovenský
externá 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , E, Slovenský
externá 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 24.06.2021 - 23.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 24.06.2021 - 23.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 13.08.2021 - 31.08.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. degree , E, Slovenský
externá 20.11.2020 - 30.04.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 24.06.2021 - 23.07.2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 24.06.2021 - 23.07.2021