Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 523

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Slovenský
denná 11.02.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Anglický
denná 11.02.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 28.02.2020 04.11.2019 - 27.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 28.02.2020 22.05.2020 - 27.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.05.2020 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , D, Anglický
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , E, Anglický
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. degree , D, Anglický
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. degree , E, Anglický
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. degree , D, Slovenský
denná 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. degree , E, Slovenský
externá 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , D, Slovenský, Český
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , D, Slovenský, Český
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , E, Slovenský, Český
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , E, Slovenský, Český
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. degree , D, Slovenský
denná 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. degree , E, Slovenský
externá 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. degree , D, Slovenský
denná 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. degree , E, Slovenský
externá 04.05.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. degree , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. degree , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 27.03.2020 - 30.09.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 27.03.2020 - 30.09.2020
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. degree , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020

Page 6 of 71