Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 072

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Český, Rómsky
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Rusínsky
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Rusínsky
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree , D, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree , E, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. degree , D, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. degree , E, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. degree , D, Slovenský, Český
do 31.03.2020

Page 6 of 62