Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 653

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Sociálna filozofia
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Sociálna filozofia
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Štúdium rodiny a sociálnej práce
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 10.06.2019 - 10.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 10.06.2019 - 10.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 10.06.2019 - 10.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 10.06.2019 - 10.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice, Teologický inštitút, Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , D, Anglický
01.11.2018 - 31.05.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , D, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , E, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , E, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. degree , D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. degree , D, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. degree , E, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. degree , D, Anglický, Slovenský
01.03.2019 - 31.08.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. degree , E, Anglický, Slovenský
01.03.2019 - 31.08.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. degree , D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. degree , E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , D, Anglický
15.10.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , E, Anglický, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. degree , E, Anglický
15.10.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.09.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. degree , D, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. degree , E, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , D, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. degree , E, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. degree , D, Slovenský
15.10.2018 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. degree , E, Slovenský
15.10.2018 - 22.09.2019

Page 6 of 74