Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 383

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 13.08.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree , D, Slovenský, Český
denná do 31.03.2021 01.06.2021 - 25.06.2021 do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree , E, Slovenský, Český
externá do 31.03.2021 01.06.2021 - 25.06.2021 do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. degree , D, Slovenský, Český
denná do 31.03.2021 01.06.2021 - 25.06.2021 do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. degree , E, Slovenský, Český
externá do 31.03.2021 01.06.2021 - 25.06.2021 do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. degree , D, Slovenský, Český
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. degree , E, Slovenský, Český
externá do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. degree , D, Slovenský, Český
denná do 10.06.2021 28.06.2021 - 08.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. degree , E, Slovenský, Český
externá do 10.06.2021 28.06.2021 - 08.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree , D, Slovenský, Český
denná do 31.03.2021 01.06.2021 - 25.06.2021 do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. degree , D, Slovenský, Český
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 01.06.2021 - 25.06.2021 do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021

Page 6 of 68