Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
790 € 0 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 0 € 0 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 0 € 0 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 1500 € 0 € 0 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiálové inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 20 € 20 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiálové inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 20 € 20 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 20 € 20 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
verejná správa
1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň, E, Slovenský
790 € 0 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 35 € 35 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
servis a opravy automobilov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
špeciálna strojárska technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
špeciálna strojárska technika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 30 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
strojárske technológie a materiály
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 30 € 30 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
1. stupeň, E, Slovenský
690 € 0 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 60 € 60 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.