Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
1. degree, D, Anglický
660 € 660 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
1. degree, E, Anglický
660 € 660 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
1. degree, E, Slovenský
490 € 660 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 660 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
2. degree, E, Anglický, Slovenský
490 € 660 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 0 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne anorganické technológie a nekovové materiály
3. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 0 € 0 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
3. degree, E, Anglický
900 € 900 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 19 € 19 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiálové inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiálové inžinierstvo
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
textilná technológia a návrhárstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
textilná technológia a návrhárstvo
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiálové inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiálové inžinierstvo
2. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiály
3. degree, D, Anglický
800 € 800 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiály
3. degree, E, Anglický
800 € 800 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
materiály
3. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 17 € 17 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
1. degree, E, Slovenský
490 € 660 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
verejná správa
1. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
verejná správa
1. degree, E, Slovenský
490 € 660 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
2. degree, E, Slovenský
490 € 660 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management)
2. degree, D, Anglický
540 € 540 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
3. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
ľudské zdroje a personálny manažment
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 34 € 34 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
automobilové inžinierstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
servis a opravy automobilov
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
servis a opravy automobilov
1. degree, E, Slovenský
500 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
špeciálna strojárska technika
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
špeciálna strojárska technika
1. degree, E, Slovenský
500 € 600 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
špeciálna strojárska technika
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
špeciálna strojárska technika
2. degree, E, Slovenský
550 € 700 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree, E, Slovenský
550 € 700 € 25 € 25 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
strojárske technológie a materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 30 € 30 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
strojárske technológie a materiály
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 30 € 30 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
450 € 0 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
450 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
1. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
1. degree, E, Slovenský
450 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
2. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
2. degree, E, Slovenský
500 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 550 € 60 € 60 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
2. degree, E, Slovenský
500 € 550 € 60 € 60 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2021/2022).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.