Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 206

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
adaptívne lesníctvo 2.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

adaptívne lesníctvo 2.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2018.

adaptívne lesníctvo a manažment zveri 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Pestovanie lesa anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

adaptívne lesníctvo a manažment zveri 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Pestovanie lesa anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

administrácia vo verejnom zdravotníctve 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
denná
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
administrácia vo verejnom zdravotníctve 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
externá
2.5
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 28.02.2019.

agrárny obchod a marketing 2.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agrárny obchod a marketing 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

agrárny obchod a marketing 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

agrárny obchod a marketing 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

agrárny obchod a marketing 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

agrárny obchod a marketing 2.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

agrárny obchod a marketing 2.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

agrobiotechnológie 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

agrobiotechnológie 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

agrobiotechnológie 2.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2018.

agrobiotechnológie /2014/ 1.
akademický titul absolventov bakalárskych študijných programov
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

agroekológia 2.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

agroekológia 2.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2018.

agroekológia 2.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agrochémia a výživa rastlín 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

agrochémia a výživa rastlín 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín slovenský jazyk anglický jazyk
agrochémia a výživa rastlín 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agropotravinárstvo 1.
akademický titul absolventov bakalárskych študijných programov
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Spracovanie poľnohospodárskych produktov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agropotravinárstvo 1.
akademický titul absolventov bakalárskych študijných programov
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Spracovanie poľnohospodárskych produktov slovenský jazyk
aktuárstvo 2.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2018.

aktuárstvo 2.
externá
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

alpínska a vysokohorská ekológia 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

alpínska ekológia 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

Spoločný študijný program.

analytická chémia 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia (konverzný) 2.
akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

anatómia, histológia a embryológia 3.
akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.


Stránka 1 z 125

Exportovať