Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 5 035

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaný digitálny manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
ekonómia a manažment anglický jazyk
aplikovaný digitálny manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikovaný digitálny manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
ekonómia a manažment anglický jazyk
aplikovaný digitálny manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonické konštrukcie a projektovanie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Stránka 7 z 101

Exportovať