Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 644

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika (2014) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika (2014) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika
informatika
anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
matematika
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
matematika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná matematika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
matematika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
strojárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
strojárstvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk

Stránka 7 z 133

Exportovať