Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 516

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika (2014) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika (2014) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Automatizácia
Aplikovaná informatika
slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná matematika
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Aplikovaná matematika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná matematika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Aplikovaná matematika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
slovenský jazyk

Stránka 7 z 131

Exportovať