Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 518

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta
Aplikovaná informatika slovenský jazyk maďarský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika (2014) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika (2014) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Automatizácia
Aplikovaná informatika
slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná matematika
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Aplikovaná matematika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Aplikovaná matematika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná matematika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Aplikovaná mechanika slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk

Stránka 7 z 131

Exportovať