Biological Chemistry

Detail študijného programu

Kód: 100978
UIPŠ kód: 1536R51
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: biológia , chémia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.02.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 18.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:11-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 09.01.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-4545/487:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 09.02.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: Biological Chemistry
Študijný odbor: biológia
Študijný odbor: 401141
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 18.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:11-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 26.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: Biological Chemistry
Študijný odbor: biológia
Študijný odbor: 401141
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť