Akreditované študijné programy

 

Počet: 76

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Stránka 1 z 2

Exportovať