Akreditované študijné programy

 

Počet: 104

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk arabský jazyk
arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk arabský jazyk
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk bulharský jazyk
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk bulharský jazyk
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk fínsky jazyk
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk fínsky jazyk
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk slovenský jazyk
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk slovenský jazyk
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk francúzsky jazyk
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk francúzsky jazyk
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk francúzsky jazyk
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzsky jazyk slovenský jazyk
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo holandský jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo holandský jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk chorvátsky jazyk
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk chorvátsky jazyk
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk maďarský jazyk
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk slovenský jazyk
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk maďarský jazyk
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk slovenský jazyk
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk slovenský jazyk
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.


Stránka 1 z 3

Exportovať