Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - filozofia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - história 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglický jazyk v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
angličtina pre interkultúrnu prax 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

angličtina pre preklad v hospodárskej praxi I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
anglistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika a amerikanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika a amerikanistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika a amerikanistika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika - germanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta

Stránka 3 z 130

Exportovať