Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 5 035

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - filozofia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - história 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
historické vedy
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
historické vedy
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia nemecký jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia nemecký jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - germanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk nemecký jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filológia
historické vedy
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
teológia slovenský jazyk
animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
teológia slovenský jazyk
animácia výtvarného umenia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
animovaná tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
umenie slovenský jazyk
animovaná tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
umenie slovenský jazyk
animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
umenie slovenský jazyk
animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
umenie slovenský jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia anglický jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia anglický jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk

Stránka 3 z 101

Exportovať