Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 644

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia francúzsky jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia francúzsky jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - filozofia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - história 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
historické vedy
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
historické vedy
anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia nemecký jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia nemecký jazyk
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk v odbornej komunikácii 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk v odbornej komunikácii 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
angličtina pre interkultúrnu prax 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

angličtina pre preklad v hospodárskej praxi I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
filológia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 3 z 133

Exportovať