Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 707

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Automotive Production Technologies 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Automotive Production Technologies 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Biological Chemistry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
chémia
anglický jazyk
Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
elektrotechnika anglický jazyk
Computer Aided Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Computer Aided Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Computer-aided mechanical engineering production (Počítačová podpora strojárskej výroby) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Computer-aided mechanical engineering production (počítačová podpora strojárskej výroby) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Environmental Studies 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy anglický jazyk
European Joint Master in Social Work with Children and Youth 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca anglický jazyk

Spoločný študijný program.

Geotourism (geoturizmus) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
Geotourism (geoturizmus) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
Industrial Manufacturing Management 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Industrial Manufacturing Management 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial engineering (priemyselné inžinierstvo) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
International Master of Horticulture Science 2.
Master of Science, MSc.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Marketing and Trade Management 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
ekonómia a manažment anglický jazyk
Mechanical engineering Technologies (strojárske technológie) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Physics of the Earth 2.
Master of Science, MSc.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
Process Engineering 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Process Engineering 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
elektrotechnika anglický jazyk
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Sociálny manažment a ľudské zdroje I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a manažment slovenský jazyk
Tourism Management 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
ekonómia a manažment anglický jazyk
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk

Stránka 1 z 75

Exportovať