Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 516

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
adaptívne lesníctvo a manažment zveri 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Pestovanie lesa anglický jazyk
adaptívne lesníctvo a manažment zveri 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Pestovanie lesa anglický jazyk
administrácia vo verejnom zdravotníctve 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
administrácia vo verejnom zdravotníctve 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk anglický jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing anglický jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing anglický jazyk
agrárny obchod a marketing 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agrárny obchod a marketing 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Obchod a marketing slovenský jazyk
agrobiotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agrobiotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agrobiotechnológie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agrobiotechnológie /2014/ 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Agrobiotechnológie slovenský jazyk
agroekológia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk
agroekológia 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agroekológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk
agroekológia 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Všeobecné poľnohospodárstvo slovenský jazyk
agrochémia a výživa rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agrochémia a výživa rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín slovenský jazyk anglický jazyk
agrochémia a výživa rastlín 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Agrochémia a výživa rastlín slovenský jazyk anglický jazyk
agropotravinárstvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Spracovanie poľnohospodárskych produktov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

agropotravinárstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Spracovanie poľnohospodárskych produktov slovenský jazyk
aktuárstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii slovenský jazyk
aktuárstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

alpínska a vysokohorská ekológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií slovenský jazyk anglický jazyk
alpínska ekológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

Spoločný študijný program.

analytická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Analytická chémia slovenský jazyk
analytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Analytická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

analytická chémia (konverzný) 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Anatómia, histológia a embryológia anglický jazyk

Stránka 1 z 131

Exportovať