Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 518

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
informatika maďarský jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika
informatika
anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika a vývoj softvéru I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika a vývoj softvéru I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
informatika slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
matematika slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
matematika anglický jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná matematika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
slovenský jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikované geovedy 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované geovedy 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk

Stránka 5 z 71

Exportovať