Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná biológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná biológia /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná ekológia a environmentalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
aplikovaná ekonómia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná etika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - geografia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná etika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - história 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
aplikovaná etika - psychológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
aplikovaná etika (2014) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etnológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná geofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná geofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná geoinformatika a geodézia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná geoinformatika a geodézia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná geológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná geológia 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 5 z 130

Exportovať