Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Count: 3 708

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
doprava anglický jazyk
Automotive Production Technologies 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Automotive Production Technologies 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Biological Chemistry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
chémia
anglický jazyk
Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
elektrotechnika anglický jazyk
Computer Aided Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Computer Aided Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Computer-aided mechanical engineering production (Počítačová podpora strojárskej výroby) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Computer-aided mechanical engineering production (počítačová podpora strojárskej výroby) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Environmental Studies 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy anglický jazyk
European Joint Master in Social Work with Children and Youth 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca anglický jazyk

Common study program.

Geotourism (geoturizmus) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
Geotourism (geoturizmus) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
Industrial Manufacturing Management 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Industrial Manufacturing Management 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial engineering (priemyselné inžinierstvo) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
Intelligent systems (inteligentné systémy) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika anglický jazyk
International Master of Horticulture Science 2.
Master of Science, MSc.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Manufacturing Technologies 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Marketing and Trade Management 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
ekonómia a manažment anglický jazyk
Mechanical engineering Technologies (strojárske technológie) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Physics of the Earth 2.
Master of Science, MSc.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
Process Engineering 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Process Engineering 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
strojárstvo anglický jazyk
Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
elektrotechnika anglický jazyk
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
Sociálny manažment a ľudské zdroje I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a manažment slovenský jazyk
Tourism Management 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
ekonómia a manažment anglický jazyk
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
adaptívne lesníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk

Page 1 of 75

Export