Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 474

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
andragogika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
andragogika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

andragogika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
andragogika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
andragogika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
andragogika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
andragogika (2014) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
externá
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 2 z 130

Exportovať