Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 5 035

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
anatómia, histológia a embryológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
andragogika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika (2014) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika (2014) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
andragogika (2014) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
anestéziológia a resuscitácia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
externá
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a anglofónne kultúry 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia francúzsky jazyk
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filológia francúzsky jazyk
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
filológia anglický jazyk
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia
filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk

Stránka 2 z 101

Exportovať