Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 644

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
aplikovaná mechanika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
slovenský jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
kybernetika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
Applied mechanics (aplikovaná mechanika) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Stránka 8 z 133

Exportovať