Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 518

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mechatronika
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mechatronika slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mechatronika anglický jazyk
aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
Mechatronika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sociálna práca

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Automatizácia anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Automatizácia slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Automatizácia slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Automatizácia anglický jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Informačné systémy slovenský jazyk anglický jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Informačné systémy slovenský jazyk anglický jazyk
Applied mechanics (aplikovaná mechanika) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2019.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba slovenský jazyk anglický jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba slovenský jazyk anglický jazyk

Stránka 8 z 131

Exportovať