Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 707

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
baníctvo a geotechnika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
externá
2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
denná
2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 2.
magister, Mgr.
externá
2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 2.
magister, Mgr.
denná
2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostné štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
bezpečnostné štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
bezpečnostné štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy anglický jazyk
bezpečnostný manažment 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnostný manažment 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy anglický jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo anglický jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 2.
magister, Mgr.
externá
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 2.
magister, Mgr.
denná
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť krmív a potravín 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť krmív a potravín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť krmív a potravín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť technických systémov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk

Stránka 8 z 75

Exportovať