Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 5 035

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a riadenie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk
automatizované výrobné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automobilová doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová elektronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
automobilová elektronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk

Stránka 8 z 101

Exportovať