Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 518

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
bezpečnostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo anglický jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 2.
magister, Mgr.
externá
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 2.
magister, Mgr.
denná
2
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a obrana štátu 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika obrana a vojenstvo slovenský jazyk
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
bezpečnostné vedy slovenský jazyk
bezpečnosť krmív a potravín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť krmív a potravín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
bezpečnosť technických systémov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia anglický jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia anglický jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia anglický jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia anglický jazyk
biochémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk
biochémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia anglický jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia anglický jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk
biochémia a biomedicínske technológie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológie
chémia
slovenský jazyk
biochémia a biomedicínske technológie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biotechnológie
chémia
anglický jazyk
biofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
biofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
biofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
biofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
biofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
biofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
biofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
biofyzika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
bioinformatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
biológia
anglický jazyk slovenský jazyk
bioinformatika (konverzný program) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
biológia
anglický jazyk slovenský jazyk
biológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
biológia slovenský jazyk
biológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia anglický jazyk slovenský jazyk
biológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia anglický jazyk slovenský jazyk
biológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk

Stránka 8 z 71

Exportovať