Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 516

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika
Mechatronika
anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mechatronika
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mechatronika anglický jazyk
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mechatronika slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
Mechatronika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Sociálna práca

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Automatizácia anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Automatizácia slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Automatizácia anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Automatizácia slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Poľovníctvo slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Masmediálne štúdiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Informačné systémy slovenský jazyk anglický jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Informačné systémy slovenský jazyk anglický jazyk
Applied mechanics (aplikovaná mechanika) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Aplikovaná mechanika anglický jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Lesníctvo slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Archeológia slovenský jazyk anglický jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba slovenský jazyk anglický jazyk
architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba slovenský jazyk anglický jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba slovenský jazyk anglický jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba slovenský jazyk anglický jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

architektonické konštrukcie a projektovanie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Pozemné stavby slovenský jazyk

Stránka 8 z 131

Exportovať