Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 708

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia anglický jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie anglický jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie anglický jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná analytická chémia I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia slovenský jazyk
aplikovaná ekológia a environmentalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a manažment anglický jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a manažment anglický jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia a analýza dát 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná geofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk
aplikovaná geofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk
aplikovaná geofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
informatika maďarský jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk

Stránka 4 z 75

Exportovať