Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 521

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglistika a amerikanistika - germanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk nemecký jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
História
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
Slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk slovenský jazyk
animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Teológia slovenský jazyk
animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Teológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Teológia slovenský jazyk
animácia výtvarného umenia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov slovenský jazyk
animácia výtvarného umenia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

animovaná tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk
animovaná tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk
animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia anglický jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia (konverzný) 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická technológia a materiály anglický jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická technológia a materiály anglický jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická technológia a materiály slovenský jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická technológia a materiály slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganická technológia a materiály slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganická technológia a materiály slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganická technológia a materiály anglický jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganická technológia a materiály anglický jazyk
antropológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biológia slovenský jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Antropológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Antropológia slovenský jazyk
antropológia 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Antropológia slovenský jazyk
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ekonomika a manažment podniku slovenský jazyk
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ekonomika a manažment podniku slovenský jazyk
aplikovaná a environmentálna geofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Geológia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Analytická chémia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Analytická chémia slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Analytická chémia slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná biológia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Biológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná biológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Biológia slovenský jazyk

Stránka 4 z 131

Exportovať