Akreditované študijné programy

 

Počet: 5 393

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chémia slovenský jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie anglický jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie anglický jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chemické inžinierstvo a technológie slovenský jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chemické inžinierstvo a technológie anglický jazyk
anorganické technológie a nekovové materiály 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chemické inžinierstvo a technológie anglický jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
antropológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikovaná a environmentálna geofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná biológia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia anglický jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná ekológia a environmentalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
strojárstvo
elektrotechnika
anglický jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
strojárstvo
elektrotechnika
slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - geografia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
vedy o Zemi
slovenský jazyk
aplikovaná etika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
historické vedy
slovenský jazyk

Stránka 4 z 108

Exportovať