Akreditované študijné programy

 

Počet: 38

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Cudzie jazyky a kultúry

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

anglistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika a amerikanistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

anglistika a amerikanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
Filozofia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - germanistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry anglický jazyk nemecký jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
História
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - politológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
Politológia
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - religionistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
Religionistika
anglický jazyk slovenský jazyk
anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Neslovanské jazyky a literatúry
Slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk slovenský jazyk
animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Teológia slovenský jazyk
animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Teológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

animácia voľnočasových aktivít 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Teológia slovenský jazyk
animácia výtvarného umenia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

animácia výtvarného umenia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov slovenský jazyk
animovaná tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk
animovaná tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk
animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

animovaná tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Filmové umenie a multimédiá slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia slovenský jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Anorganická chémia anglický jazyk
anorganická chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Chémia slovenský jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať