Akreditované študijné programy

 

Počet: 45

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
anglický jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácií) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk slovenský jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať