Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 518

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Geológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Geológia slovenský jazyk
aplikovaná geológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Geológia slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná geológia 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Geológia slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Chémia slovenský jazyk
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Chémia anglický jazyk
aplikovaná chémia a biochémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

aplikovaná chémia a forenzná prax 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Chémia
Právo
slovenský jazyk
aplikovaná chémia a forenzná prax 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Chémia
Právo
slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika
Umelá inteligencia
anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika
Umelá inteligencia
slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia je pozastavená od 10.09.2018.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk

Stránka 6 z 131

Exportovať