Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 518

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonické konštrukcie a projektovanie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a riadenie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika slovenský jazyk

Stránka 6 z 71

Exportovať