Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 516

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Geológia

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Chémia slovenský jazyk
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Chémia anglický jazyk
aplikovaná chémia a biochémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Chémia

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

aplikovaná chémia a forenzná prax 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Chémia
Právo
slovenský jazyk
aplikovaná chémia a forenzná prax 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Chémia
Právo
slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika
Umelá inteligencia
anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika
Umelá inteligencia
slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk

Akreditácia je pozastavená od 10.09.2018.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Aplikovaná informatika anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta
Aplikovaná informatika slovenský jazyk maďarský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Aplikovaná informatika slovenský jazyk anglický jazyk
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná informatika slovenský jazyk

Stránka 6 z 131

Exportovať