Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 706

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
anglický jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
slovenský jazyk
aplikovaná mechanika a mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
strojárstvo
kybernetika
slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikované geovedy 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované geovedy 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované geovedy 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonické konštrukcie a projektovanie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Stránka 6 z 75

Exportovať