Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 475

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia a biochémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 31.08.2013.

aplikovaná chémia a forenzná prax 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia a forenzná prax 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 10.09.2018.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2021.

aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2017.

aplikovaná informatika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 2.
magister, Mgr.
externá
2.5
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

aplikovaná informatika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Stránka 6 z 130

Exportovať