Geotourism (geoturizmus)

Detail študijného programu

Kód: 183594
UIPŠ kód: 2118T11
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 11.10.2018
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.07.2020
Číslo rozhodnutia: 2020/56:1839-OAC

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 04.10.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/13266:6-15A0
Text rozhodnutia: ŠP_priznanie s ČO_vek garanta_nový
Dátum právoplatnosti: 11.10.2018
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa: 01.03.2020
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný program: Geotourism (geoturizmus)
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.07.2020
Číslo rozhodnutia: 2020/56:1839-OAC
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum právoplatnosti: 28.08.2020
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Uznesenie výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 30. júla 2020

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný program: Geotourism (geoturizmus)
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť