European Joint Master in Social Work with Children and Youth

Detail študijného programu

Kód: 184622
UIPŠ kód: 7761T20
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Zahraničná škola (spoločný ŠP): Mykolas Romeris University (MRU) (Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania), Faculty of Human and Social Studies (Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania), Litva; Rīga Stradiņš University (RSU) (Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija), Faculty of Public Health and Social Welfare (Medical Education Technology Centre, 26a Anniņmuižas bulvāris, Rīga, LV-1067, Latvija), Lotyšsko; The Iscte - University Institute of Lisbon (Avenida das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, Portugal), ESPP – School of Sociology and Public Policy (Avenida das Forças Armadas, Building Sedas Nunes, 1649-026 Lisboa, Portugal), Portugalsko
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: sociálna práca
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: áno
Prvá akreditácia: 09.03.2022
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udeľuje akreditáciu študijného programu
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 03.02.2022
Číslo rozhodnutia: 2022/9:233-OAC

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 03.02.2022
Číslo rozhodnutia: 2022/9:233-OAC
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udeľuje akreditáciu študijného programu
Dátum právoplatnosti: 09.03.2022
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Akreditácia študijného programu udelená na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: European Joint Master in Social Work with Children and Youth
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť