Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)

Detail študijného programu

Kód: 184100
UIPŠ kód: 3772T20
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Letecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: doprava
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 16.12.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:13-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:13-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 16.12.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Letecká fakulta
Študijný program: Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
Študijný odbor: doprava
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť