Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 114

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 21.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 21.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree , E, Anglický
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. degree , D, Anglický
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. degree , E, Anglický
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. degree , D, Anglický
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. degree , E, Anglický
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 10.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Animácia výtvarného umenia
1. degree , D, Slovenský
denná 10.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. degree , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. degree , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. degree , E, Anglický
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. degree , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. degree , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. degree , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. degree , D
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. degree , E
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. degree , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. degree , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. degree , E, Anglický
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. degree , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória biologického vzdelávania
3. degree , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória biologického vzdelávania
3. degree , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória chemického vzdelávania
3. degree , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo latinského jazyka (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Latinský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 02.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 10.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 09.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kresťanská filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kresťanská filozofia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021