Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 144

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 21.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Anglický
denná do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , E, Anglický
externá do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2021 14.06.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2021 01.07.2021 - 25.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 20.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2020 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 11.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 11.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Animácia výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika výtvarného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Anglický
denná 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , E, Anglický
externá 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , D
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , E
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , E, Anglický
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória biologického vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória biologického vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória chemického vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 31.03.2021 01.05.2021 - 30.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 07.06.2021 - 20.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2020 - 31.03.2021 07.06.2021 - 20.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kresťanská filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kresťanská filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.07.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.07.2021