Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 116

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2023 15.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.04.2023 15.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 29.02.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Animácia výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Anglický
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2023 - 09.06.2023 21.06.2023 - 21.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Anglický
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika výtvarného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Anglický
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória prírodovedného vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória prírodovedného vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 05.06.2024 - 14.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 31.03.2024 05.06.2024 - 14.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Counseling
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024