Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 478

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo a krajinné plánovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Matematicko-počítačové modelovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Matematicko-počítačové modelovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológie a manažérstvo stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodné stavby a vodné hospodárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodné stavby a vodné hospodárstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. stupeň , D, Anglický
denná 17.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automobily a mobilné pracovné stroje
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 01.01.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 01.01.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023

Stránka 12 z 50