Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 274

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , E, Anglický
externá do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 27.06.2022 - 08.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2022 27.06.2022 - 08.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2022 20.06.2022 - 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2022 20.06.2022 - 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 27.06.2022 - 08.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2022 27.06.2022 - 08.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2022 20.06.2022 - 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2022 20.06.2022 - 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2022 15.06.2022 - 30.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta História
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Klasická archeológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Sociológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Teória a metodológia sociológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.01.2022 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.01.2022 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Animácia výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.01.2022 - 28.02.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 07.01.2022 - 10.06.2022 22.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 07.01.2022 - 10.06.2022 22.06.2022

Stránka 14 z 46