Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 514

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa a ochrana rastlín
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa zvierat a krmivárstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie /2014/
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agropotravinárstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia /2014/
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia /2014/
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín
2. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Molekulárna biológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Molekulárna biológia (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Potravinové zdroje a biotechnológie
3. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Potraviny a technológie v gastronómii
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Technológia potravín
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Technológia potravín
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Technológia potravín (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 20.06.2020 01.07.2020 - 01.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vinárstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vinárstvo /2014/
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 26.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 24.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 24.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 24.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Agrárny obchod a marketing
3. degree , E, Anglický
externá 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 01.05.2020 - 24.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 01.05.2020 - 24.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment podniku
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment podniku
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment podniku
3. degree , E, Anglický
externá 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment podniku
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree , E, Anglický
externá 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2020 - 12.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 01.05.2020 - 24.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 01.05.2020 - 24.07.2020

Page 12 of 71