Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 681

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 01.01.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a skúšobníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 01.01.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. stupeň , D, Anglický
denná 17.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyziologická a klinická výživa
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 28.02.2023
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 14.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 14.06.2023 - 14.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.07.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 01.07.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 14.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 14.06.2023 - 14.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.07.2023
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 01.07.2023
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023

Stránka 15 z 54