Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 889

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie baníctva a tunelárstva
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , E, Anglický
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie a ochrana zemských zdrojov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024 05.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Informatika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Inteligentné systémy
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Inteligentné systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Intelligent systems (inteligentné systémy)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Intelligent systems (inteligentné systémy)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , D, Anglický
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Priemyselná elektrotechnika
3. stupeň , E, Anglický
externá do 30.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.09.2023 - 30.11.2023 22.01.2024 - 09.02.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.09.2023 - 30.11.2023 22.01.2024 - 09.02.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.09.2023 - 30.11.2023 22.01.2024 - 09.02.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Smart technológie v priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2024

Stránka 15 z 58