Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 446

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

audiovizuálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a riadenie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika
automatizácia a riadenie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.


Stránka 9 z 129

Exportovať