Akreditované študijné programy

 

Počet: 6 722

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

architektonické konštrukcie a projektovanie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 2.
inžinier architekt, Ing. arch.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra a urbanizmus 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk
archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archívnictvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archívnictvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk

Akreditácia časovo obmedzená do 31.08.2020.

archívnictvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika anglický jazyk
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre

Akreditácia je pozastavená od 01.09.2016.

audiovizuálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk

Stránka 9 z 135

Exportovať