Accredited study programmes

 

Count: 6 716

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
antropológia 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

antropológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonómia a manažment slovenský jazyk
aplikovaná a environmentálna geofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná biológia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná biológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia anglický jazyk
aplikovaná biológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
biológia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná biológia /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná ekológia a environmentalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
strojárstvo
elektrotechnika
anglický jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
strojárstvo
elektrotechnika
slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - geografia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
vedy o Zemi
slovenský jazyk
aplikovaná etika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
historické vedy
slovenský jazyk
aplikovaná etika - história 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
historické vedy
slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
slovenský jazyk

Page 5 of 135

Export