Accredited study programs

 

Count: 6 446

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
aplikovaná biológia /2014/ 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná biológia /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
biológia slovenský jazyk
aplikovaná ekológia a environmentalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná ekonómia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
ekonómia a manažment

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
aplikovaná elektrotechnika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
strojárstvo
elektrotechnika
anglický jazyk
aplikovaná elektrotechnika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
strojárstvo
elektrotechnika
slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etika profesijných činností 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Detašované pracovisko Martin
filozofia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná etika - filozofia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etika - geografia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
vedy o Zemi
slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikovaná etika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
historické vedy
slovenský jazyk
aplikovaná etika - história 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
historické vedy
slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
slovenský jazyk
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
filológia
nemecký jazyk
aplikovaná etika - psychológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
psychológia
slovenský jazyk
aplikovaná etika (2014) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia slovenský jazyk
aplikovaná etnológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
aplikovaná geofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikovaná geofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikovaná geoinformatika a geodézia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
geodézia a kartografia
vedy o Zemi
slovenský jazyk
aplikovaná geoinformatika a geodézia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
geodézia a kartografia
vedy o Zemi
slovenský jazyk
aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi slovenský jazyk
aplikovaná geológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná geológia 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
vedy o Zemi anglický jazyk slovenský jazyk
aplikovaná geológia 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia slovenský jazyk
aplikovaná chémia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia anglický jazyk

Page 5 of 129

Export