anglický jazyk a anglofónne kultúry

Detail študijného programu

Kód: 185027
UIPŠ kód: 7357R28
Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta: Pedagogická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 183679
Prvá akreditácia: 01.01.2023
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum právoplatnosti: 01.01.2023
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a anglofónne kultúry
Študijný odbor: filológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť