Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 352

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná psychológia
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná psychológia
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecné dejiny
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecné dejiny
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 12.06.2020 - 16.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2019 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. degree , D, Slovenský
denná do 15.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. degree , E, Slovenský
externá do 15.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020 do 15.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agroekológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020

Page 10 of 68