Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 523

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná psychológia
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná psychológia
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecné dejiny
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecné dejiny
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 12.06.2020 - 16.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.04.2020 18.05.2020 - 21.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020

Page 10 of 71