Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 440

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
3. degree , D, Anglický
denná 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
3. degree , E, Anglický
externá 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
2. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , D, Anglický
denná 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , E, Anglický
externá 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
2. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , D, Anglický
denná 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 09.04.2021 - 11.06.2021 19.07.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , E, Anglický
externá 09.04.2021 - 11.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilová doprava
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilové dopravné systémy
2. degree , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Dopravné stroje a zariadenia (2014)
3. degree , D, Slovenský
denná 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Dopravné stroje a zariadenia (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
2. degree , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou
2. degree , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
3. degree , D, Slovenský
denná 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
3. degree , E, Slovenský
externá 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
2. degree , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
3. degree , D, Slovenský
denná 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie (2014)
3. degree , D, Slovenský
denná 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá 09.06.2021 - 22.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 09.06.2021 - 09.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 09.06.2021 - 09.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. degree , D, Anglický
denná 08.03.2021 - 31.05.2021 06.06.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 31.05.2021 06.06.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , D, Anglický
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021 01.04.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021 01.04.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , E, Anglický
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. degree , D, Anglický
denná 08.03.2021 - 31.05.2021 30.06.2021 - 30.06.2021 06.06.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. degree , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 31.05.2021 30.06.2021 - 30.06.2021 06.06.2021 - 31.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , D, Anglický
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021 01.04.2021 - 31.07.2021

Page 11 of 69