Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 514

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 20.09.2019 - 30.06.2020 18.05.2020 - 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 10.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 10.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020 10.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020 do 15.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agroekológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agroekológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agrochémia a výživa rastlín
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agrochémia a výživa rastlín
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Fyziológia plodín a drevín
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Fyziológia plodín a drevín
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Genetické technológie v agrobiológii
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment rastlinnej výroby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment rastlinnej výroby
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment rastlinnej výroby
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment živočíšnej výroby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment živočíšnej výroby
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment živočíšnej výroby
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Ochrana rastlín
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Ochrana rastlín
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálna rastlinná produkcia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálna rastlinná produkcia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálna živočíšna produkcia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálna živočíšna produkcia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálne chovateľské odvetvia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálne chovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecná rastlinná produkcia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecná rastlinná produkcia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecná živočíšna produkcia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 25.04.2020 - 30.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 07.08.2020

Page 11 of 71