Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 661

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
11.04.2018 - 11.06.2018 25.06.2018 - 06.07.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Sociálny rozvoj a sociálna politika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree , D, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree , E, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment cestovného ruchu
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment cestovného ruchu
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného obchodu
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného obchodu
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Anglický, Slovenský
05.04.2019 - 10.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného podnikania
3. degree , E, Anglický, Slovenský
05.04.2019 - 10.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
05.04.2019 - 10.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
05.04.2019 - 10.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Medzinárodné podnikanie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
3. degree , D, Slovenský
13.04.2020 - 08.06.2020 22.06.2020 - 06.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Obchodné podnikanie
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a teória
1. degree , D, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a teória
1. degree , E, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a teória
2. degree , D, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a teória
2. degree , E, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a tvorba
3. degree , D, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a tvorba
3. degree , E, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná tvorba a teória
1. degree , D, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná tvorba a teória
1. degree , E, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná tvorba a teória
2. degree , D, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná tvorba a teória
2. degree , E, Slovenský
do 29.05.2019 do 18.09.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019 24.06.2019 - 26.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019

Page 3 of 74