Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 510

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment cestovného ruchu
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment cestovného ruchu
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného obchodu
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného obchodu
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Medzinárodné podnikanie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Obchodné podnikanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Podnikový obchod a marketing
2. degree , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.04.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 10.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - slovenský jazyk a literatúra
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
1. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
2. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 10.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - história
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020

Page 3 of 71