Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 383

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a bankovníctvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Globálne financie (Global Finance)
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ľudské zdroje a sociálny manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Medzinárodné financie
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Medzinárodné financie
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Národné hospodárstvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 11.04.2018 - 11.06.2018 25.06.2018 - 06.07.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Sociálny rozvoj a sociálna politika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 02.07.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
3. degree , D, Slovenský
denná 13.04.2020 - 08.06.2020 22.06.2020 - 06.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 25.08.2021 - 25.08.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021 25.08.2021 - 25.08.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Obchodné podnikanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Podnikový obchod a marketing
2. degree , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 25.08.2021 - 25.08.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 25.08.2021 - 25.08.2021
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021 25.08.2021 - 25.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 08.06.2021 - 12.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 08.06.2021 - 12.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 08.06.2021 - 12.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021

Page 2 of 68