Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Prospects of graduates

Bezpečnostný pracovník – špecialista najmä v štátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Samostatný pracovník – špecialista na komplexnú realizáciu a posudzovanie systémov ochrany osôb a majetku v systéme polície a bezpečnostných služieb.

Riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku.

Uplatnenie aj v iných subjektoch, ktoré využívajú vedomosti z oblasti bezpečnostných vied, ako aj z oblasti princípov fungovania technických prostriedkov so zameraním na systémy bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňaAlways up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O externé magisterské štúdium v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa môže uchádzať len príslušník PZ, resp. ďalších bezpečnostných služieb (DBS), ktorý je absolventom bakalárskeho štúdia na Akadémii PZ v Bratislave v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku v študijnom odbore bezpečnostné služby/vedy.General information on the admission exam

Prijímanie uchádzačov na magisterské štúdium sa uskutoční na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch (vážený študijný priemer podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia) potvrdených vysokou školou v prihláške alebo doloženého výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy.Form of entrance exam

(vážený študijný priemer): 7/2024  • Apply the application for study

    04.07.2024

  • Performance of the entrance exam

    01.06.2024 - 30.06.2024

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • CV (paper form)
  • Bachelor diploma (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free


The fee for admission procedure
application form: 29 €
E-application form: 29 €

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Miriam Richterová – miriam.richterova@akademiapz.sk
Last update: 24.01.2024 12:36

Draw attention to not topical data