Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Prospects of graduates

Bezpečnostný pracovník – špecialista najmä v štátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Riadiaci pracovník – na nižších stupňoch riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Uplatnenie aj v iných subjektoch, ktoré využívajú vedomosti z oblasti bezpečnostných vied, ako aj z oblasti princípov fungovania technických prostriedkov so zameraním na systémy bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku. Absolvent môže pokračovať v magisterskom štúdiuAlways up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na externé bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb môže byť na základe prihlášky prijatý len príslušník PZ, resp. príslušník ďalších bezpečnostných služieb (DBS):

a) ktorý nadobudol základné alebo špecializované policajné vzdelanie (nevzťahuje sa na príslušníkov ďalších bezpečnostných služieb),

b) má odporúčanie na štúdium od nadriadeného s ustanovujúcou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzača, ktorý je v služobnom pomere príslušníka PZ a DBS; príslušník ZVJS predloží potvrdenie o služobnom pomere),

c) je príslušníkom PZ najmenej jeden rok po zaradení do stálej štátnej služby.Additional information

http://www.akademiapz.sk

e-mail: martina.pokorna@akademiapz.skGeneral information on the admission exam

Prihlášku s určenými prílohami na externé bakalárske štúdium uchádzač podáva na príslušné personálne útvary do 15. marca 2024.

Pre individuálne podanie je termínom podania prihlášky spolu s požadovanými prílohami 31. marec 2024Form of entrance exam

PRIJÍMACIA SKÚŠKA (vedomostný test): 6/2024  • Apply the application for study

    31.03.2024

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free


The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 39 €

Billing information

BANKOVÉ SPOJENIE NA ÚHRADU POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Štátna pokladnica IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772

Variabilný symbol: 44444

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Miriam Richterová – miriam.richterova@akademiapz.sk
Last update: 24.01.2024 12:19

Draw attention to not topical data