Studies in mass media

The study programme Mass Media Studies, accredited in the study field 3.2.3 Mass Media Studies of the system of study fields in the Slovak Republic, is a study programme of the third degree of higher education. The study programme is implemented at the Faculty of Mass Media of the Pan-European University (PEVŠ). Teaching is carried out in cooperation with foreign partner universities. Graduates of the study programme receive a third degree in the relevant field of study.Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

General information on the admission exam

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré Fakulta masmédií PEVŠ uskutočňuje v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Môžu sa na ňom zúčastniť absolventi študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdia.   • Apply the application for study

    09.05.2022 - 25.09.2022

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • CV (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2790 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Account Number: generated by the information system after submission of e-application
Recipient's Address:PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variable symbol: is generated after entering the e-application in the "Paid"
Note:In the message to the recipient, please enter the name and surname of the applicant (not the family member who makes the payment).

Information for payments from abroad:IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX


If the correct variable symbol is not used, the payment is not paired and the study department cannot continue to work with the application. The fee is not refundable once the application has been registered, in the event of non-attendance at the entrance examination or cancellation of the application by the applicant.

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2022 02:51

Draw attention to not topical data