Medzinárodné a diplomatické štúdiá

Magisterské štúdium v programe medzinárodné a diplomatické štúdia trvá dva roky v prezenčnej aj kombinovanej forme. 

Absolvent získa akreditovaný diplom a akademický titul magister z českej vysokej školy - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.Uplatnenie absolventov

V diplomatických službách, v inštitúciách národného a medzinárodného rozmeru, na manažérskych pozíciách v medzinárodných a domácich firmách, na veľvyslanectvách a ministerstvách alebo v inštitúciách EÚ. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Každý záujemca o štúdium na bakalárskom štúdiu musí úspešne prejsť prijímacim konaním a musí doložiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia. 

Prijímacie konanie sa skladá buď z prijímacieho pohovoru, alebo napísania motivačného listu. Bližšie informácie obdržíte z nášho študijného oddelenia po odoslaní prihlášky. Cieľom prijímacieho konania je zistiť vašu motiváciu ku štúdiu daného odboru, vaše očakávania od našej školy a takisto chceme lepšie spoznať vaše profesijné ambície po absolvovaní štúdia. Prijímací pohovor ani motivačný list neslúži k otestovaniu vašich vedomostí, ale skôr k zisteniu vašej motivácie ku štúdiu medzinárodných vzťahov a diplomacie.

Školné pre študentov v dennej forme je 1125 eur za semester a pre študentov v kombinovanej forme je 1075 eur za semester. Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2250 €


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2022/2023
 • Vysoká škola
 • Forma štúdia:
 • Predpokladaný počet prijatých: 0
 • Kód programu: 30319
 • Študijný odbor: odbor zahraničnej vysokej školy
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Prezenčná, Kombinovaná
 • Titul absolventov:
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Denis Melas, MSc. – denis.melas@vsmvv.cz
Posledná aktualizácia: 11.01.2023 15:04

Upozorniť na neaktuálne údaje