Manažment

The study program Management is a generally focused university education in the field of economics, business management and business administration. 

The mission of the Faculty of Management is to produce high-class and competitive graduates who are highly business oriented and able to work in teams or hold managerial posts in various organizations. Within its strategy, the faculty declares its idea to continue in current development and successful performance in the management study program and, as an integral part of Comenius University in Bratislava, to contribute also to the research in the field of economics and business management.

More details about the faculty and study programs you can find on the official faculty web site: https://www.fm.uniba.sk/en/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1) Being a graduate with a Bachelor’s degree (or Master’s Degree) in a study major of management or another related study major – evidenced by a notarized Bachelor’s Degree diploma (or Master’s degree) and diploma supplement or statement of passed exams at a university certified by the study department of the relevant faculty or university. In case of studies in abroad evidenced by a certificate on education acknowledgement.

Kriteria_prijimania_Mgr_denne_ANG_2022_2023.pdf (uniba.sk)

The Tuition Fee for one whole academic year to  program is 2 490 €.

Students who have completed bachelor level of  education in the same or similar study program to management and possess adequate knowledge in English are eligible for the study at the Faculty of Management as self-payers.

  1. application form
  2. proof of payment of the application fee 
  3. curriculum vitae (in English)
  4. motivation letter (in English)  

The dean of FM UK accepts foreign applicants for the Master studies in this sequence:

1. Bachelor’s Degree graduates from the Faculty of Management Comenius University in Bratislava

2. Other BA graduates (or MA graduates) who have successfully passed the entrance exams, the entrance exam is oral and consists of from the English language interview exam on the information from the documented documents and the cover letter. Done will be by videoconference call to the Commission (which is considered to be the subject of the reception exams), within the deadlines announced after the deadline for submission of applications for the study program Management taught in English. Doplňujúce informácie

https://www.fakultamanagementu.sk/english/

Based on your documents you will be informed if you are eligible for the study or conditionally admitted for the full-time study. To complete the enrolment you need to present a certificate of equivalence/validation of your education called “nostrification”. For any kind of information, contact our international department: studywithus@fm.uniba.sk.Podmienky pre zahraničných študentov

In order to get the recognition documents, the apostilled or superlegalized high school documents officially translated into Slovak (Diploma and Transcript of Records, or Diploma Supplement) are submitted to the Ministry of Education and then with the position of the Ministry, to the County School Authority which issues the Nostrification document, or prescribes additional examinations or additional study.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Only for Bachelor’s Degree graduates from the Faculty of Management Comenius University in Bratislava.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

doc. PhDr. Rozalia Sulíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

June- July, August- September 2022Forma prijímacej skúšky

Oral exam  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2490 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2490 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

The fee amounts to 80 EURO.

Bank details: State treasury

Account number: 7000149544/8180

Variable symbol: 0001

Constant symbol: 0308 IBAN SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.01.2022 14:08

Upozorniť na neaktuálne údaje