Manažment

Prospects in management positions at all levels of management within an organisation.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1) Being a graduate with a Bachelor’s degree (or Master’s Degree) in a study major of management or another related study major – evidenced by a notarized Bachelor’s Degree diploma (or Master’s degree) and diploma supplement or statement of passed exams at a university certified by the study department of the relevant faculty or university. In case of studies in abroad evidenced by a certificate on education acknowledgement.

2) The dean of FM UK accepts foreign applicants for the Master studies in this sequence: a. Bachelor’s Degree graduates from the Faculty of Management Comenius University in Bratislava, b. Other BA graduates (or MA graduates) who have successfully passed the entrance exams on Mathematics and English language and have gained at least half of the maximum points needed to be accepted for full time studies c. Other BA graduates (or MA graduates) according to their study average who: (i) Have proved their knowledge of English by a certificate of passing state exam on English during university studies or certificate of state exam on English, or TOEFL certificate or passing English language entrance exam at FM UK and at the same time (ii) have passed an exam on Mathematics or Statistics during their university studies or passing the entrance exam on Maths at the FM UK, or have a certificate on passing the GMAT test scoring at least 500 points, d. Other BA graduates (or MA graduates) according to their marks average from the previous university studies. The Tuition Fee for one whole academic year to students in English program is 2 490 €.Doplňujúce informácie

https://www.fakultamanagementu.sk/english/Podmienky pre zahraničných študentov

https://www.fakultamanagementu.sk/english/

1) Being a graduate with a Bachelor’s degree (or Master’s Degree) in a study major of management or another related study major – evidenced by a notarized Bachelor’s Degree diploma (or Master’s degree) and diploma supplement or statement of passed exams at a university certified by the study department of the relevant faculty or university. In case of studies in abroad evidenced by a certificate on education acknowledgement.

2) The dean of FM UK accepts foreign applicants for the Master studies in this sequence: a. Bachelor’s Degree graduates from the Faculty of Management Comenius University in Bratislava, b. Other BA graduates (or MA graduates) who have successfully passed the entrance exams on Mathematics and English language and have gained at least half of the maximum points needed to be accepted for full time studies c. Other BA graduates (or MA graduates) according to their study average who: (i) Have proved their knowledge of English by a certificate of passing state exam on English during university studies or certificate of state exam on English, or TOEFL certificate or passing English language entrance exam at FM UK and at the same time (ii) have passed an exam on Mathematics or Statistics during their university studies or passing the entrance exam on Maths at the FM UK, or have a certificate on passing the GMAT test scoring at least 500 points, d. Other BA graduates (or MA graduates) according to their marks average from the previous university studies. The Tuition Fee for one whole academic year to students in English program is 2 490 €.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.Forma prijímacej skúšky


written exam  • Deň otvorených dverí

    05.11.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.10.2019 - 31.07.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2490 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2490 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bank details: State treasury Account number: 7000149544/8180 Variable symbol: 0001 Constant symbol: 0308 IBAN SK63 8180 0000 00700 0149 544 SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 06.04.2020 18:40

Upozorniť na neaktuálne údaje