Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prijímacie konanie

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Manažérska matematikaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

BiofyzikaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Geografia a geoinformatikaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Organická chémiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Zoológia a fyziológia živočíchovMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

BiochémiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2019
Termín skúšky: – 31.08.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 23.10.2018 07:53

Upozorniť na neaktuálne údaje