Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prijímacie konanie

Informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Aplikovaná informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Geografia - informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Fyzika - biológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Geografia - filozofia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Fyzika - chémia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Matematika - geografia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Chémia - informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Biológia - chémia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Matematika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 03.06.2024 – 05.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Stravovanie

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 15.12.2021 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje