Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prijímacie konanie

Informatika Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Analýza dát a umelá inteligencia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Manažérska matematika Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Fyzika kondenzovaných látok Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Anorganická chémia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Botanika a fyziológia rastlín Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 15.08.2024 – 31.08.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Stravovanie

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 15.12.2021 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje