Logo univerzity

Študijné programy

analýza dát a umelá inteligencia (denné)
aplikovaná informatika (denné)
biofyzika (denné)
biológia (denné)
biológia (denné)
biológia - chémia (denné)
biológia - chémia (denné)
biológia - geografia (denné)
biológia - geografia (denné)
biológia - informatika (denné)
biológia - informatika (denné)
biológia - psychológia (denné)
biológia - psychológia (denné)
chémia (denné)
chémia (denné)
chémia - geografia (denné)
chémia - geografia (denné)
chémia - informatika (denné)
chémia - informatika (denné)
ekonomická a finančná matematika (denné)
ekonomická a finančná matematika (denné)
fyzika (denné)
fyzika (denné)
fyzika - biológia (denné)
fyzika - biológia (denné)
fyzika - chémia (denné)
fyzika - chémia (denné)
fyzika - geografia (denné)
fyzika - geografia (denné)
fyzika - informatika (denné)
fyzika - informatika (denné)
geografia (denné)
geografia (denné)
geografia - filozofia (denné)
geografia - filozofia (denné)
geografia - informatika (denné)
geografia - informatika (denné)
geografia - psychológia (denné)
geografia - psychológia (denné)
informatika (denné)
informatika (denné)
matematika (denné)
matematika (denné)
matematika - biológia (denné)
matematika - biológia (denné)
matematika - chémia (denné)
matematika - chémia (denné)
matematika - fyzika (denné)
matematika - fyzika (denné)
matematika - geografia (denné)
matematika - geografia (denné)
matematika - informatika (denné)
matematika - informatika (denné)
matematika - psychológia (denné)
matematika - psychológia (denné)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné)

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 07.11.2019 14:49

Upozorniť na neaktuálne údaje