Univerzita

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Logo univerzity

Profil univerzity

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita") patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.

Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Šrobárova 2, 041 80, Košice

055/234 1162

055/67 86959

 

Fakulta verejnej správy

Popradská 66, 040 11, Košice

+421 55 234 5181, +421 55 234 5182, +421 55 234 5105

055/788 36 65

 

Filozofická fakulta

Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59, Košice

(+421 55) 2347183, 2347120

 

Lekárska fakulta

Trieda SNP 1, 040 11, Košice

055/234 3361

 

Právnická fakulta

Kováčska 26, 040 75, Košice

055/2344102 (Bc., Mgr.), 055/2344109 (PhD.)

055/622 53 65

 

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2, 041 54, Košice

055 234 2116

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk