Univerzita

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Logo univerzity

Profil univerzity

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita") patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.

Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Šrobárova 2, 041 80, Košice

055/234 1162

055/67 86959

 

Fakulta verejnej správy

Popradská 66, 040 11, Košice

055/788 36 14

055/788 36 65

 

Filozofická fakulta

Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59, Košice

(+421 55) 2347183, 2347120

 

Lekárska fakulta

Trieda SNP 1, 040 11, Košice

055/234 3361

 

Právnická fakulta

Kováčska 26, 040 75, Košice

055/2344102 (Bc., Mgr.), 055/2344109 (PhD.)

055/622 53 65

 

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2, 041 54, Košice

055 234 2116

Celouniverzitné študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk