Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Admission procedure

Biology and Psychology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Chemistry Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Biology and Geography Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Physics and Informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Biophysics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Mathematics and Biology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Chemistry and Geography Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Applied Informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Mathematics and Chemistry Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 03.06.2023 – 05.06.2023

Accommodation and boarding

Accomodation

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Boarding

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Last update: 15.12.2021 11:04

Draw attention to not topical data