Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Last update: 07.11.2019 14:49

Draw attention to not topical data