Logo univerzity

Study programmes

analýza dát a umelá inteligencia (full-time)
aplikovaná informatika (full-time)
biofyzika (full-time)
biológia (full-time)
biológia - chémia (full-time)
biológia - geografia (full-time)
biológia - informatika (full-time)
biológia - psychológia (full-time)
Biology (full-time)
Biology - chemistry (full-time)
Biology - geography (full-time)
Biology - informatics (full-time)
Biology - psychology (full-time)
chémia (full-time)
chémia - geografia (full-time)
chémia - informatika (full-time)
Chemistry (full-time)
Chemistry - geography (full-time)
Chemistry - informatics (full-time)
ekonomická a finančná matematika (full-time)
ekonomická a finančná matematika (full-time)
fyzika (full-time)
fyzika - biológia (full-time)
fyzika - chémia (full-time)
fyzika - geografia (full-time)
fyzika - informatika (full-time)
General ecology and ecology of an individual and populations (full-time)
geografia (full-time)
geografia - filozofia (full-time)
geografia - informatika (full-time)
geografia - psychológia (full-time)
Geography (full-time)
Geography - informatics (full-time)
Geography - philosophy (full-time)
Geography - psychology (full-time)
Informatics (full-time)
informatika (full-time)
matematika (full-time)
matematika - biológia (full-time)
matematika - chémia (full-time)
matematika - fyzika (full-time)
matematika - geografia (full-time)
matematika - informatika (full-time)
matematika - psychológia (full-time)
Mathematics (full-time)
Mathematics - biology (full-time)
Mathematics - chemistry (full-time)
Mathematics - geography (full-time)
Mathematics - informatics (full-time)
Mathematics - physics (full-time)
Mathematics - psychology (full-time)
Physics (full-time)
Physics - biology (full-time)
Physics - chemistry (full-time)
Physics - geography (full-time)
Physics - informatics (full-time)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (full-time)

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Admission procedure

Chemistry - geography Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Mathematics - physics Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Biology - psychology Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Physics - informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Geography - psychology Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Mathematics - biology Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Biology - geography Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Physics - geography Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Geography - informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Mathematics - geography Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Last update: 07.11.2019 14:49

Draw attention to not topical data