University

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

University logo

University profile

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita") patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.

Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu.

Study places

Seat of the university

Šrobárova 2, 041 80, Košice

055/234 1162

055/67 86959

 

Faculty of Public Administration

Popradská 66, 040 11, Košice

+421 55 234 5181, +421 55 234 5182, +421 55 234 5105

055/788 36 65

 

Faculty of Arts

Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59, Košice

(+421 55) 2347183, 2347120

 

Faculty of Medicine

Trieda SNP 1, 040 11, Košice

055/234 3361

 

Faculty of Law

Kováčska 26, 040 75, Košice

055/2344102 (Bc., Mgr.), 055/2344109 (PhD.)

055/622 53 65

 

Faculty of Science

Šrobárova 2, 041 54, Košice

055 234 2116

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

Foreign language study programs are not provided.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter