Catholic University in Ruzomberok

Faculty of Education

Logo univerzity

Study programs

Faculty profile

_______________________________

Všetky potrebné informácie nájdete na www.pf.ku.sk

http://eu.pf.ku.sk/en/

Cudzojazyčná verzia webstránky

_______________________________

Dôležité termíny

podanie prihlášok na bakalárske štúdium do 31.3.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

_______________________________

Virtuálna prehliadka fakulty (panorámy):

Budova fakulty
Aula Jána Pavla II.
Spoločenské centrum
Spoločenské centrum s počítačmi
Učebňa

Departments

Catholic University in Ruzomberok Detašované pracovisko, Poprad

Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01, Poprad

+421 905 659 029


Catholic University in Ruzomberok Detašované pracovisko, Levoča

Bottova 15, 054 01, Levoča

+421 53 469 91 90

Admission procedure

Social work Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teaching of the Subjects of Mathematics Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teaching of the Subjects of Chemistry Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Pre-school and elementary pedagogy Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Biology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Pedagogy Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Geography Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Teacher Training for Primary Education Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Boarding

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Other services

Multilanguage website

Cudzojazyčná verzia webstránky (English version)

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik (jozef.cisarik@ku.sk)
Last update: 27.11.2019 16:22

Draw attention to not topical data