Catholic University in Ruzomberok

Faculty of Education

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

_______________________________

Všetky potrebné informácie nájdete na www.pf.ku.sk

_______________________________

Dôležité termíny

podanie prihlášok do 31.3.2024

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

_______________________________

Admission procedure

Preschool and elementary pedagogy PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 17.06.2024 – 28.06.2024

Social work, external PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 17.06.2024 – 28.06.2024

Social work PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 17.06.2024 – 28.06.2024

Music didactics PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 17.06.2024 – 28.06.2024

Preschool and elementary pedagogy PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 17.06.2024 – 28.06.2024

Teaching of Subjects of Informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 15.07.2024
Deadline of examination:

Music art Bc., external

Deadline for applications: 15.07.2024
Deadline of examination: 20.08.2024 – 20.08.2024

Social work, external Mgr., external

Deadline for applications: 15.07.2024
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 15.07.2024
Deadline of examination:

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých Bc., full-time

Deadline for applications: 15.07.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/student/ubytovanie/

Boarding

https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/student/ubytovanie/

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik (jozef.cisarik@ku.sk)
Last update: 07.12.2023 12:59

Draw attention to not topical data