Catholic University in Ruzomberok

Faculty of Education

Logo univerzity

Study programmes

manažment | Poprad (full-time)
manažment | Poprad (external)
Pedagogy (full-time)
Pedagogy (external)
Pre-school and elementary pedagogy (external)
Pre-school and elementary pedagogy (full-time)
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Levoča (full-time)
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Levoča (external)
Social work (full-time)
Social work (external)
špeciálna pedagogika (external)
špeciálna pedagogika (full-time)
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Levoča (full-time)
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Levoča (external)
Teaching of Subjects Biology (full-time)
Teaching of Subjects Geography (full-time)
Teaching of Subjects of Informatics (full-time)
Teaching of Subjects of Informatics (full-time)
Teaching of Subjects of Italian language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects of Russian language and Literature (full-time)
Teaching of the Subjects of Chemistry (full-time)
Teaching of the Subjects of Mathematics (full-time)
učiteľstvo hudobného umenia (external)
učiteľstvo hudobného umenia (full-time)
učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo informatiky (external)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo náboženskej výchovy (full-time)
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (full-time)
učiteľstvo telesnej výchovy (full-time)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo výtvarnej výchovy (full-time)
učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) (full-time)

Faculty profile

_______________________________

Všetky potrebné informácie nájdete na www.pf.ku.sk

http://eu.pf.ku.sk/en/

Cudzojazyčná verzia webstránky

_______________________________

Dôležité termíny

podanie prihlášok na bakalárske štúdium do 31.3.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

_______________________________

Virtuálna prehliadka fakulty (panorámy):

Budova fakulty
Aula Jána Pavla II.
Spoločenské centrum
Spoločenské centrum s počítačmi
Učebňa

Departments

Catholic University in Ruzomberok Detašované pracovisko Poprad

Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01, Poprad

+421 905 659 029


Catholic University in Ruzomberok Detašované pracovisko, Levoča

Bottova 15, 054 01, Levoča

+421 53 469 91 90

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Boarding

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Other services

Multilanguage website

Cudzojazyčná verzia webstránky (English version)

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik (jozef.cisarik@ku.sk)
Last update: 27.11.2019 16:22

Draw attention to not topical data