Logo univerzity

Študijné programy

manažment | Poprad (denné)
manažment | Poprad (externé)
pedagogika (denné)
pedagogika (externé)
predškolská a elementárna pedagogika (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (externé)
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Levoča (denné)
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Levoča (externé)
sociálna práca (externé)
sociálna práca (denné)
špeciálna pedagogika (denné)
špeciálna pedagogika (externé)
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Levoča (denné)
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Levoča (externé)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo hudobného umenia (denné)
učiteľstvo hudobného umenia (externé)
učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo informatiky (denné)
učiteľstvo informatiky (externé)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo náboženskej výchovy (denné)
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo výtvarnej výchovy (denné)
učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) (denné)

Profil fakulty

_______________________________

Všetky potrebné informácie nájdete na www.pf.ku.sk

http://eu.pf.ku.sk/en/

Cudzojazyčná verzia webstránky

_______________________________

Dôležité termíny

podanie prihlášok na bakalárske štúdium do 31.3.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

_______________________________

Virtuálna prehliadka fakulty (panorámy):

Budova fakulty
Aula Jána Pavla II.
Spoločenské centrum
Spoločenské centrum s počítačmi
Učebňa

Pracoviská

Katolícka univerzita v Ružomberku Detašované pracovisko Poprad

Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01, Poprad

+421 905 659 029


Katolícka univerzita v Ružomberku Detašované pracovisko, Levoča

Bottova 15, 054 01, Levoča

+421 53 469 91 90

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Stravovanie

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Ostatné služby

Multilanguage website

Cudzojazyčná verzia webstránky (English version)

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik (jozef.cisarik@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 27.11.2019 16:22

Upozorniť na neaktuálne údaje