Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

_______________________________

Všetky potrebné informácie nájdete na www.pf.ku.sk

_______________________________

Dôležité termíny

podanie prihlášok do 31.3.2024

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

_______________________________

Prijímacie konanie

Predškolská a elementárna pedagogika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 28.06.2024

Sociálna práca PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 28.06.2024

Predškolská a elementárna pedagogika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 28.06.2024

Sociálna práca PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 28.06.2024

Didaktika hudby PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 28.06.2024

Sociálna práca Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/student/ubytovanie/

Stravovanie

https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/student/ubytovanie/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik (jozef.cisarik@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 07.12.2023 12:59

Upozorniť na neaktuálne údaje