Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

_______________________________

Všetky potrebné informácie nájdete na www.pf.ku.sk

http://eu.pf.ku.sk/en/

Cudzojazyčná verzia webstránky

_______________________________

Dôležité termíny

podanie prihlášok na bakalárske štúdium do 31.3.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

_______________________________

Virtuálna prehliadka fakulty (panorámy):

Budova fakulty
Aula Jána Pavla II.
Spoločenské centrum
Spoločenské centrum s počítačmi
Učebňa

Pracoviská

Katolícka univerzita v Ružomberku Detašované pracovisko, Poprad

Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01, Poprad

+421 905 659 029


Katolícka univerzita v Ružomberku Detašované pracovisko, Levoča

Bottova 15, 054 01, Levoča

+421 53 469 91 90

Prijímacie konanie

Učiteľstvo informatiky Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo výtvarnej výchovy Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 20.05.2020 – 20.05.2020

Sociálna práca Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Sociálna práca Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo hudobného umenia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 04.06.2020 – 04.06.2020

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 27.04.2020 – 27.04.2020

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Stravovanie

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU

Ostatné služby

Multilanguage website

Cudzojazyčná verzia webstránky (English version)

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik (jozef.cisarik@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 27.11.2019 16:22

Upozorniť na neaktuálne údaje