Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Pracoviská

Technická univerzita vo Zvolene Detašované pracovisko

Neuvedené

045/5206345

045/5206811

Prijímacie konanie

Tvorba a konštrukcia nábytku Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Drevené stavby Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Drevárstvo s podporou informačných technologií Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Tvorba a konštrukcia nábytku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. (banski@tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 17.09.2020 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje