Univerzita

Technická univerzita vo Zvolene

Logo univerzity

Profil univerzity

Technická univerzia vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná významná a vzdelávacia inštitúcia.  V roku 2014 sa po prvý krát v histórii objavila v hodnotení vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings. Jej umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku slovenských univerzít.

Technická univerzita vo Zvolene  je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les - drevo - ekológia a environment - výrobná a environmentálna technika - obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú  najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty a univerzitné programy Technickej univerzity vo Zvolene.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Univerzitného informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://is.tuzvo.sk/prihlaska/

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

045/5206 106

045/5330 027

 

Drevárska fakulta

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

045/5206 345

045/5321 811

 

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen

045/520 64 92

045/520 62 79

 

Fakulta techniky

Študentská 26, 960 01, Zvolen

045/520 65 01

045/532 00 15

 

Lesnícka fakulta

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen

+421 45 5206201

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk