Automobilové dopravné systémy

Absolvent študijného programu má znalosti z teórie základných strojárskych disciplín a z teórie a konštrukcie dopravných a manipulačných zariadení. Ovláda technicko-exploatačné vlastnosti dopravnej a manipulačnej techniky v rozsahu potrebnom pre racionálne využitie tejto techniky v reálnych prevádzkových podmienkach. Ovláda metódy a princípy riadenia dopravných a manipulačných systémov vrátane ich efektívneho využitia ako aj systémy ekonomickej analýzy v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti.

Prospects of graduates
Absolventi študijného programu majú uplatnenie vo všetkých podnikoch a firmách, ktoré sa zaoberajú dopravou a manipuláciou s materiálom, ale aj prepravou osôb Majú uplatnenie v každom podniku, ktorý vlastní a využíva dopravné stroje a zariadenia pre svoje výrobné i nevýrobné činnosti. Praktické uplatnenie absolventov je podmienené jednak dosiahnutou úrovňou automobilovej dopravy a jej ďalším rozvojom, či už ide o dopravu vnútroštátnu alebo medzinárodnú a tiež vzrastajúcimi požiadavkami na prepravu širokého sortimentu materiálov, tovarov a finálnych výrobkov. Absolventi sa dokážu uplatniť v podnikoch služieb, logistických centrách a tiež v servisných strediskách a opravovniach zameraných na opravy a údržbu dopravných strojov a zariadení.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    22.03.2021 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Last update: 07.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data