Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 649

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 12.06.2019 - 12.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 12.06.2019 - 12.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Aplikovaná telematika
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Automatizácia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Autotronika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrické pohony
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
3. stupeň , D, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
3. stupeň , E, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Fotonika
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. stupeň , D, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. stupeň , E, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. stupeň , D, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. stupeň , E, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. stupeň , D, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. stupeň , E, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. stupeň , D, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. stupeň , E, Slovenský
do 08.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Výkonové elektronické systémy
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) Digitálne technológie
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) Digitálne technológie
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 18.06.2020 - 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 18.06.2020 - 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 18.06.2020 - 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 18.06.2020 - 19.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 18.06.2020 - 19.06.2020

Stránka 71 z 73