Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 488

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetická a environmentálna technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Konštrukcia strojov a zariadení
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Materiály a technológie v automobilovej výrobe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Obrábanie a ložisková výroba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové konštruovanie a simulácie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Údržba dopravných prostriedkov
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020

Stránka 70 z 70