Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 523

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika a riadenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.05.2020 31.05.2019 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 07.07.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetická a environmentálna technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Konštrukcia strojov a zariadení
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020

Stránka 70 z 71