Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 926

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 31.03.2020 01.04.2020 - 31.05.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 31.03.2020 01.04.2020 - 31.05.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 31.03.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , E, Anglický
15.11.2019 - 31.03.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 31.03.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , D, Ruský, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , E, Ruský, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Ruský, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
15.11.2019 - 30.04.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Anglický
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Anglický
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
01.06.2020 - 31.08.2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň , D, Slovenský
02.01.2020 - 15.03.2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň , D, Slovenský
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň , E, Slovenský
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň , E, Slovenský
02.01.2020 - 15.03.2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Farmácia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Farmácia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2020 - 15.03.2020 01.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2020 - 15.03.2020 01.06.2020 - 05.06.2020

Stránka 70 z 79