Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 755

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 30.11.2019 03.02.2020 - 07.02.2020
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
2. stupeň , D, Slovenský
01.03.2019 - 30.04.2019 17.06.2019 - 21.06.2019
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
3. stupeň , D, Slovenský
01.03.2019 - 30.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
3. stupeň , E, Slovenský
01.03.2019 - 30.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 20.01.2020 - 22.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a prax súčasného umenia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 20.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 13.01.2020 - 15.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fotografia a nové médiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fotografia a nové médiá
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 13.01.2020 - 15.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Grafika a iné médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 20.01.2020 - 22.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Grafika a iné médiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Intermédiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 13.01.2020 - 15.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Intermédiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Maliarstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 13.01.2020 - 15.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Maliarstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 20.01.2020 - 22.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Socha, objekt, inštalácia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 13.01.2020 - 15.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Socha, objekt, inštalácia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Textilná tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 20.01.2020 - 22.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Textilná tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Úžitkové umenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 20.01.2020 - 22.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Úžitkové umenie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálna komunikácia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 02.12.2019 13.01.2020 - 15.01.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálna komunikácia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
20.03.2020 - 21.05.2020 25.06.2020 - 26.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
27.03.2020 - 28.05.2020 29.06.2020 - 30.06.2020
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský

Stránka 70 z 76