Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 661

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020 31.05.2019 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Anglický
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetická a environmentálna technika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Konštrukcia strojov a zariadení
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Materiály a technológie v automobilovej výrobe
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Obrábanie a ložisková výroba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové konštruovanie a simulácie
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020

Stránka 73 z 74